کمپین مناسبتی جام جهانی

پروژه سمپلینگ کمپین آبمیوه یا آبِ میوه با شعار:
تک‌دانه‌ی جهانیم…!
تکدانه در کمپین اول خود در تابستان ۹۷ یکی از پرشورترین مناسبت‌های جمعی را برای حضور در کنار مردم انتخاب کرد.این برند در لحظات پخش زنده مسابقات جام جهانی در پردیس سینمایی باغ کتاب پروژه سمپلینگ اجرا کرد.