کمپین داوری باید بشه

کمپین بعدی تکدانه تاکید بر به کار بستن روشی بود که در قدم های پیشین معرفی شد. تشویق به تیزبینی و داوری بر مبنای دیدن همه‌ی جوانب؛ این بار با شعار«داوری باید بشه!».
سناریوی خلاق ویدیوی کمپین آخر نشان دهنده دغدغه مسافران هواپیما در مورد کیفیت نوشیدنی سرو شده است؛ حضور الهام‌بخش علیرضا فغانی در این ویدیو نیز تکرار شده است؛ کسی که در قدم قبلی در مورد داوری درست صحبت کرده و گفته بود:«داوری یعنی دیدن همه‌ی جوانب»، در این مرحله اعلام می‌کند:«تکدانه داوری شده!»