کمپین داوری، دیدن همه جوانب

محتوای خلاق این کمپین در ویدیوی اول فضاهایی را به مخاطب یاد آوری کرد که در آن‌ها اهمیت داوری کردن (به معنای قضاوت برمبنای همه جانبه نگری) بیش از همه به چشم می‌آید:«یک دادگاه را تصور کنید، بدون قاضی، یک بازی فوتبال را تصور کنید بدون داور، وقتی داوری نباشه، همه پیش‌داوری می‌کنن» در واقع کمپین سوم تکدانه، ادامه چالش قبلی برای مکث کردن روی انتخاب‌های افراد بود، اما این‌بار با رفتن سراغ مفهوم «داوری» و باز کردن معنای آن:«داوری یعنی قضاوت بر مبنای همه‌ی جوانب».
ویدیوی دوم این کمپین با بازی یکی از سمبل‌های داوری در فوتبال، یعنی «علیرضا فغانی» ساخته شد.
کسی که به قضاوت بر مبنای همه جانبه‌نگری شهرت بین المللی دارد. آن هم در ورزش پرمخاطبی مثل فوتبال.
حضور چهره‌‌ای الهام بخش همسو با پیام برند، باعث شد تا برند تکدانه رسالت الهام‌بخشی خود را موثرتر از همیشه پیش ببرد.
شنیدن جمله‌ی «پیش داوری یعنی دیدن فقط از یک جانب، اما داوری یعنی دیدن همه‌ی جوانب» از زبان علیرضا فغانی، پیامی فراتر از تبلیغ یک محصول خاص برای مخاطبان کمپین داشت و هدف برند تکدانه هم حضوری معنی‌دار در ذهن مخاطبانش بود.