کمپین پیش داوری

«وقتی داوری نباشه، همه پیش‌داوری می‌کنن»؛ این پیام کمپین دوم تکدانه بود. ویدیوی دوم این کمپین حاصل یک پرفورمنس در فضای واقعی بود که در آن از مردم خواسته شد تا روی نحوه‌ی انتخابشان درمورد نوشیدنی‌‌ها مکث کنند؛ هدف این کمپین هشیار کردن مردم در مورد پرهیز از پیش داوری بدون توجه به همه جوانب بود.
در این ویدیو به صورت تجربی نشان داده شد که اکثر افراد بدون اینکه تمام جوانب پاکت آبمیوه را نگاه کنند، به کیفیت آن اعتماد کرده و آنرا می‌نوشند. پیام تکدانه در این کمپین این بود که این رفتار نمونه‌ی یک پیش‌داوری سهل انگارانه نسبت به سلامت تغذیه مان است.