داستان تکدانه

داستان تکدانه :

برای آندسته از افراد جوان و امروزی که خلق زندگی سالم و سرشار از طراوت و سرزندگی برایشان اهمیت دارد.

تکدانه برندی است که با پورتفویی کامل از نوشیدنی های سالم و طبیعی، که فرصتی برای ارائه نوشیدنی های سالم ، مغذی و طبیعی را برای مخاطبان ایجاد می کند.

دلیل این امر آن است که برند تکدانه دارای بیشترین زیرساخت های تولید نوشیدنی های طبیعی(کشاورز، آزمایشگاه و …) با توجه به اهمیت مساله سلامت در کشور، محصولاتی باکیفیت، طبیعی و منحصر به فرد متناسب با مکان ها و زمان های گوناگون و دارای انعطا ف پذیری بالا در استفاده می باشد.

و تکدانه برندی اصیل، اخلاق مدار و معرف زندگی سالم میباشد.