خانواده تکدانه

تکدانه یک مجموعه‌ی بزرگ کار آفرینی است؛ در حال بیش از ۷۰۰ نفر در بخش های مختلف زنجیره‌ی تولید و عرضه‌ی محصولات این برند فعال هستند.

خانواده‌ی تکدانه جمعی از نیروهای متخصص ایرانی است که در بخش‌‌های مختلف كارخانه، دفتر مركزي، انبار،شركت پخش، واحد بازار، بخش صادرات، شركت كنترل و نظارت بازار مشغول به کار هستند.