درخواست همکاری

نام : نام خانوادگی :
شماره شناسنامه : محل صدور :
تاریخ تولد : نام پدر :
جنسیت :     وضعیت تأهل :
وضعيت نظام وظيفه : تلفن ثابت :
استان : تلفن همراه :
شهر : پست الکترونیک :
آدرس محل اقامت :

آخرین مدرک تحصیلی

نوع مدرک : رشته تحصیلی :
محل اخذ مدرک : تاريخ اخذ مدرك :
معدل :

سوابق کاری

نام سازمان : حقوق دریافتی (تومان) :
سمت : علت کناره گیری :
مدت زمان اشتغال : تلفن :

زبان خارجی

سطح :
سطح :
سطح :
سطح :

آشنایی با کامپیوتر

                   
توضیحات :